DeltaE

 Important notice.

Dear Delt.ae user. For many years you have been able to use our platform Delt.ae free of charge. Back in 2012 this service was made publicly available by Picturae and has helped many users since then. We are forced to stop offering this service externally and will close it by December 31, 2023.

What to do and what to expect:

Picturae has been a market leader in heritage digitization for more than 25 years. As a user of Delt.ae, you are obviously familiar with digitizing heritage collections. We are happy to help you with issues surrounding digitization and, if required, can carry out complete projects on site for you. Please contact us using the form below for more information.

Contact us at: https://picturae.com/en/become-acquianted/contact-form-2

Picturae Delt.ae team.


Belangrijke mededeling.

Beste Delt.ae gebruiker. Sinds jaar en dag heeft u kosteloos gebruik kunnen maken van ons platform Delt.ae. Al in 2012 is deze service door Picturae openbaar beschikbaar gesteld en heeft sindsdien veel gebruikers kunnen helpen. Wij zijn genoodzaakt om deze service niet langer extern aan te bieden en zullen deze per 31 december 2023 sluiten.

Wat moet u doen en wat kunt u verwachten:

Picturae is als meer dan 25 jaar markleider op het gebied van erfgoed digitalisering. Als gebruiker van Delt.ae bent u uiteraard bekend met het digitaliseren van erfgoed collecties. Wij helpen u graag bij vraagstukken rondom digitalisering en kunnen, indien gewenst, complete projecten op locatie voor u uitvoeren. Neem contact met ons op via onderstaand formulier voor meer informatie.

Neem contact met ons op via: https://picturae.com/nl/overig/contact-form

Picturae Delt.ae team.